Costas González, , X. H. (2017) «O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 44, pp. 527-536. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/3601 (Accedido: 3marzo2024).