Iglesias Álvarez, , A. M., Formoso Gosende, , V. y Rial Aparicio, , A. (2017) «O alumnado galego ante as variedades dialectais propias e alleas», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 44, pp. 231-270. doi: 10.15304/verba.44.2947.