Ferreiro Fernández, , M. (2016) «A forma “mais” na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 43, pp. 361-383. doi: 10.15304/verba.43.2846.