Sánchez Rei, , X. M. (1) «Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 40, pp. 389-414. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/1293 (Accedido: 14junio2024).