Dono López, , P. (2012) «Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves», Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 38. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/115 (Accedido: 5octubre2022).