Rodríguez Toro, , José Javier. 2020. «Ana Isabel Boullon (ed.): Antroponimia E lexicografía. Santiago De Compostela: Consello Da Cultura Galega, 333 Pp.». Verba: Anuario Galego De Filoloxía 47 (diciembre), 405-13. https://doi.org/10.15304/verba.47.6683.