de Santiago Gómez, , Carmen. 2019. «Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel E Martin Codax. O Esplendor Da poesía Galega Medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 Pp.». Verba: Anuario Galego De Filoloxía 46 (septiembre), 479-90. https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/5954.