Ferreiro Fernández, , Manuel. 2016. «A Forma “mais” Na lírica Profana Galego-Portuguesa: Variación lingüística E Estatus métrico». Verba: Anuario Galego De Filoloxía 43 (octubre), 361-83. https://doi.org/10.15304/verba.43.2846.