BOUZAS, , P. Análise fonética e fonolóxica dos documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (séc. xv). Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 39, 11.