LORENZO GRADÍN, , P. Giuseppe Tavani (1924-2019). Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 46, p. 5-9, 9 sep. 2019.