DE SANTIAGO GÓMEZ, , C. Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 46, p. 479-490, 9 sep. 2019.