COHEN, , R. The Traitor in Nuno Treez 2. Verba: Anuario Galego de FiloloxĂ­a, v. 46, p. 109-124, 9 sep. 2019.