COSTAS GONZÁLEZ, , X. H. O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 44, p. 527-536, 27 sep. 2017.