FERREIRO FERNÁNDEZ, , M. A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 43, p. 361-383, 24 oct. 2016.