DUBERT GARCÍA, , F. Sonia Colina (2009): Spanish phonology. A syllabic Perspective. Washington, DC: Georgetown University Press, 184 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 38, 3 may 2012.