SÁNCHEZ REI, , X. M. Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 40, p. 389-414, 11.