VIEIRA, , Y. F. Carolina Michaëlis de Vasconcelos e os Cancioneiros Galego-Portugueses. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 38, 2 may 2012.