HIDALGO NAVARRO, , A. Humor, prosodia e intensificación pragmática en la conversación coloquial española. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 38, 2 may 2012.