DONO LÓPEZ, , P. Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 38, 2 may 2012.