Rodríguez Parada, , R. (1). Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto da Lingua Galega) + cd. 729 p. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 39. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/881