Mariño, , R., & Rio-Torto, , G. (2022). Jesús Pena (1947-2021). Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 49. https://doi.org/10.15304/verba.49.8659