Fábregas, , A. (2020). Una nota sobre los adjetivos de preferencia. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 47, 341-355. https://doi.org/10.15304/verba.47.6685