Rodríguez Toro, , J. J. (2020). Ana Isabel Boullon (ed.): Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 333 pp. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 47, 405-413. https://doi.org/10.15304/verba.47.6683