Arias-Freixedo, , X. B. (2020). Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 47, 195-216. https://doi.org/10.15304/verba.47.6148