de Santiago Gómez, , C. (2019). Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 46, 479-490. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/5954