Freixeiro Mato, , X. R. (2018). As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 45, 299-340. https://doi.org/10.15304/verba.45.4207