Costas González, , X. H. (2017). O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 44, 527-536. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/3601