Iglesias Álvarez, , A. M., Formoso Gosende, , V., & Rial Aparicio, , A. (2017). O alumnado galego ante as variedades dialectais propias e alleas. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 44, 231-270. https://doi.org/10.15304/verba.44.2947