Ferreiro Fernández, , M. (2016). A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 43, 361-383. https://doi.org/10.15304/verba.43.2846