Dubert García, , F. (2012). Sonia Colina (2009): Spanish phonology. A syllabic Perspective. Washington, DC: Georgetown University Press, 184 pp. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 38. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/156