Sánchez Rei, , X. M. (1). Os nomes de lugar e a dialectoloxía: algunhas consideracións sobre as variantes locais do galego e a súa atestación nos topónimos. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 40, 389-414. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/1293