Dono López, , P. (2012). Sobre primeiros documentos en galego do mosteiro de Santa Comba de Naves. Verba: Anuario Galego De Filoloxía, 38. Recuperado a partir de https://revistas.usc.gal/index.php/verba/article/view/115