(1)
Rodríguez Parada, , R. Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para Un Estudo xeolingüístico Dos Campos Lexicais. Análise De designacións Galegas Do ámbito Da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié De La Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto Da Lingua Galega) + Cd. 729 P. Verba 1, 39.