(1)
Bouzas, , P. Análise fonética E fonolóxica Dos Documentos inéditos Do Mosteiro De Santo Estevo De Ribas De Sil (séc. Xv). Verba 1, 39.