(1)
de Santiago Gómez, , C. Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel E Martin Codax. O Esplendor Da poesía Galega Medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 Pp. Verba 2019, 46, 479-490.