(1)
Costas González, , X. H. O Sufixo -icho/A, Caracterizador Da Microtoponimia Galega De Zamora. Verba 2017, 44, 527-536.