(1)
Sánchez Rei, , X. M. Os Nomes De Lugar E a dialectoloxía: Algunhas consideracións Sobre As Variantes Locais Do Galego E a Súa atestación Nos topónimos. Verba 1, 40, 389-414.