(1)
Dono López, , P. Sobre Primeiros Documentos En Galego Do Mosteiro De Santa Comba De Naves. Verba 2012, 38.