[1]
Bouzas, , P. 1. Análise fonética e fonolóxica dos documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (séc. xv). Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 39, (1).