[1]
González Santolalla, , M. 2022. Estudio diacrónico de los adverbios relativos de lugar en un corpus de textos medievales. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 49, (jun. 2022), 1-23. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.49.7237.