[1]
Rodríguez Toro, , J.J. 2020. Ana Isabel Boullon (ed.): Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 333 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 47, (dic. 2020), 405-413. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.47.6683.