[1]
Miralles, , A.S. 2020. Battaner, Paz y López Ferrero, Carmen. Introducción al léxico, componente transversal de la lengua, Madrid: Cátedra, 2019, Colección: Lingüística. 448 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 47, (dic. 2020), 379-389. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.47.6228.