[1]
Arias-Freixedo, , X.B. 2020. Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 47, (dic. 2020), 195-216. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.47.6148.