[1]
Lorenzo Gradín, , P. 2019. Giuseppe Tavani (1924-2019). Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 46, (sep. 2019), 5-9.