[1]
Brea López, , M. 2019. Giulia Lanciani (1935 – 2018). Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 46, (sep. 2019), 1-3.