[1]
de Santiago Gómez, , C. 2019. Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2018): The Vindel Parchment and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 343 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 46, (sep. 2019), 479-490.