[1]
Freixeiro Mato, , X.R. 2018. As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 45, (sep. 2018), 299-340. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.45.4207.