[1]
Costas González, , X.H. 2017. O sufixo -icho/a, caracterizador da microtoponimia galega de Zamora. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 44, (sep. 2017), 527-536.