[1]
Ferreiro Fernández, , M. 2016. A forma «mais» na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 43, (oct. 2016), 361-383. DOI:https://doi.org/10.15304/verba.43.2846.