[1]
Dubert García, , F. 2012. Sonia Colina (2009): Spanish phonology. A syllabic Perspective. Washington, DC: Georgetown University Press, 184 pp. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 38, (may 2012).